top of page

NULL

מדובר על אבא בן 96,שסובל מבעיית כלי דם, וסכרת,מקבל תרופה לדילול,לאחרונה מתלונן על כאבים כאשר נוגעים או למשל מלטפים את הרגליים לא בכפות הכוונה.לראות רופא מתאים זה קל ומהיר והמתנה יכולה להיות בין חודשיים לשלוש,האם ישנו פתרון לבעייה וכיצד,אני יודע ומבין שדרך מייל אין קסמים...בכל אופן תודה וחג פסח כשר ושמח

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page