top of page

העלמת ורידים בלייזר.

יש בידי חו"ד והמלצה לעשות ניתוח/טיפול בלייזר,"בדופלקס ורידים-מימין-אי ספיקה לכל אורך הספנה הארוכה וענפיה,כולל sfj.אני מעונינת לטפל בלייזר ,אני בת 60 ויש בידי ביטוח עדיף של מאוחדת. וביטוח פרטי של כלל , האם ידוע לכם את אחוז ההשתתפות אם בכלל?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page