top of page

NULL

מה הטיפול בעורק פמורלי חסום לאדם בן 74?
<blockquote>שלום אירית,
הטיפול במחלות כלי דם נקבע על ידי הקליניקה ותלונות החולה.חסרים פרטים מרובים בכדי להמליץ על הטיפול בחסימה של העורק הפמורלי.אנא חזרי עם פרטים נוספים.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page