top of page

בדיקת דופלר עורקי צוואר

שלום רב,
אבקש התייעצות והסבר לבדיקת דופלר מהיום:
ימין - קיימת היצרות המודינמית
בעורק הפנימי. ע"י רובד מסוייד. אין לזהות כיב.
חוליות: זרימה תקינה.
שמאל - קיימת היצרות המודינמית פחות מ-25% בעורק הפנימי.
סיכום -החמרה קלה לעומת בדיקה מ-12.12.11.
יש לציין שאני אחרי התקף לב (לפני שנתיים וחצי) ומטופלת במדללי דם פלויקס וקרטייה.
אודה לעצתך להמשך טיפול.

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page