top of page

NULL

שלום,
נשלחתי ל us קרוטיס עקב אי יציבות אלו התוצאות, מה עושים עם זה בבקשה?
בת 72, אין לי כולסטרול גבוה, אין לי לחץ דם גבוה, הליכות כל יום 40 דקות.
משמאל:
הודגם רובד פיברוטי קל לאורך עורק התרדמה המשותף ובמוצא של עורק התרדמה הפנימי, נגרימת היצרות עד 20%.
במוצא של עורק התרדמה החיצוני הודגם פלק פיברוטי ,הודגמה היצרות קשה .
זרימה תקינה בעורק החוליות .
מימין :
הודגם רובד פיברוטי קל לאורך עורק התרדמה המשותף ובמוצא של עורק התרדמה הפנימי. נגרימת היצרות עד 20 - 30%
תרשימי זרימה ומהירויות בעורקי התרדמה המשותף והחיצוני בגדר הנורמה .
הודגמה זרימה תקינה בעורק החוליות

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page