top of page

NULL

בת 31 . לאחר הפלות חוזרות אובחנתי כ apla והזרקתי במהלך ההריון קלקסן 60 ואספירין 100. המשכתי קלקסן 60 גפ במשכב הלידה במשך 6 שבועות. מאז עבר כמעט שבוע ויש לי מידי יום בעיקר בשעות הערב לחצים בראש ... האם זה קשור לסיום ההזרקות? מה ניתן לעשות בנידון? רופא ההריון בסיכון אמר לפנות להמוטולוג רק לאחרחצי שנה מהלידה לחזור ולבצע בדיקות חוזרות ..

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page