top of page

NULL

ד"ר קורן שלום
להלן תוצאות הבדיקה שעברתי
מה משמעותה ומה המלצתך להמשך טיפול
בדיקת דופלקס עורקי הצוואר
סיבת הפניה : הערכת הצרות.
צד ימין :
קרוטיס משותף (ACC: (
לא נמצאו רבדים טרשתיים. זרימת הדם נמצאה תקינה.
קרוטיס פנימי (ACI: (
נמצאו רבדים טרשתיים הומוגנים שטחיים בחלקו הפרוקסימלי של העורק ללא הפרעה המודינמית.
קרוטיס חיצוני (ACE: (
לא נמצאו רבדים טרשתיים. זרימת הדם נמצאה תקינה.
ורטברליס :כיוון וזרימת דם תקינים.
צד שמאל :
קרוטיס משותף (ACC: (
לא נמצאו רבדים טרשתיים. זרימת הדם נמצאה תקינה.
קרוטיס פנימי (ACI: (
נמצאו רבדים טרשתיים הטרוגניים במוצא העורק הגורמים להצרות קלה פחות מ- 50.%
קרוטיס חיצוני (ACE: (
נמצאו רבדים טרשתיים הומוגנים שטחיים במוצא העורק . זרימת הדם נמצאה תקינה.
ורטברליס : כיוון וזרימת דם תקינים.
בתודה מראש
אפרים

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page