top of page

צינתור וירטואלי

שלום רב לאחר בדיקה מעוניין בעזרה בפיענוח הבדיקה. ממצא: עורק שמאלי ענף קדמי יורד פלאקים לא מסויידים מינמלים מיצרים ב- 0-25%, בחלקו הפרוקסימלי המשכו נראה ללא ממצא חריג. לסיכום: עדות לטרשת מינמלית בעורקים הכליליים. ללא הצוריות משמעותיות מעל 50% בעורקים הכליליים. טרשת קלה ללא עדות לנגע בעל משמעות המודינאמית. תודה מראש

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page