NULL

אני בן 63,לפני כשנתיים עברתי צנטור באסוטא,יתגלו 4 סטימות,כולם באזור הלב. סטימה אחת הורחבה בהצלחה ע"י הסטנד ועוד 3 היו בחסימה מתחת ל % 50. האם בבדיקת צנטור אחת מגלים את כל הסטימות שיש בכלי הדם, או שצריך בדיקות נוספות?
בתודה מראש,ל.גורשט

NULL

dr_koren.jpg