NULL

שלום רב,
אני בת 43 נשואה + 3 . הקטן בן 4 הגדולה בת 18.
בהריון הראשון התחילו ורידים ברגל שמאל. לאחר 6 שנים התנפחו מאוד.
בעקבות זאת עברתי נתוח שדומה למה שאתה מראה באתר.
חתכו בשני צדדים והוציאו או המיתו את הוריד . (דרך אגב היה בהרדמה חלקית אבל כאב מאוד). יש לי ורידים מפותלים ונפוחים מאוד שיורדים מאזור המפסעה כלפי מטה
עד אמצע הירך בערך,וורידים באזור השוק האחורי באותה רגל שמאל.גם הם נפוחים וכואבים. הורידים הופיעו לאחר שנתיים מאז הנתוח.ובעצם מבחינתי כאילו לא עשיתי כלום. היום 11 שנים לאחר הנתוח ואני באותה נקודה.
מה שוני במה שאתה מציע?
ֿ
<blockquote>שלום מלכי,
לפי תיאורך עברת לפני שנים רבות ניתוח סטריפינג המתואר באתר.
אני עצמי אינני ממליץ לבצע את הניתוח הנ"ל אלא את התחליפים החדשים המופיעים ומודגשים באתר. כוונתי לניתוח לייזר לורידים, כריתת ורידים דרך חור מחט או טיפול בהזרקות קצף. אנא הרשמי לאחת ממרפאותי, שם אבצע לך דופלקס ורידים בכדי למצא את הסיבה לורידים החוזרים. לאחר מכן ארשום לך את המלצותי לתיקון מצב הרגל.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg