NULL

שלום דוקטור יש לי פקקת ורידים עמוקה ישנה ברגל לוקח קסלריתו הרופא החליט לשנות את התרופה לקומדין אבל לא פותח קריש ישן
שאילה איך אפשר לפתוח ולפתור את הבעיה כי כל כמה חודשים הרגלים מתנפחות עם כאבים

NULL

dr_koren.jpg