NULL

בעקבות חבלה בשוק ימין נוצרה פקקת בווריד. מטופל ב- CLEXAN 80 MG למשך שבועיים ולאחר מכן כדורי XARELTO למשך 3 חודשים. בנוסף גרב אלסטית למשך שנה. כיום ,כשבועיים לאחר הפציעה עדיין מתהלך בצליעה וחווה כאב ברמות משתנות. שאלתי היא האם יש מקום להתערבות ניתוחית על מנת לפתור את הבעיה לתמיד? יש בי את החשש התמידי שמה הקריש דם יתחיל לנוע כלפי מעלה...
והאם ומתי אוכל לחזור לעבודה בהיקף מלא ? יש לציין שאני עובד בעבודה פיזית.

NULL

dr_koren.jpg