top of page

גרד באזור צלעות בית החזה

שלום רב, מזה כחודשיים סובלת מגרד באזור צלעות בית החזה ולעיתים באזור הבטן צד ימין, לאחרונה החל לי אף תחושת שריפה, לאן לפנות?

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page