NULL

מה הטיפול כאשר מתגלה חסימה עורקית ברגל
<blockquote>שלום רגינה,
חסימה עורקית ברגל מעידה על מחלת כלי דם.הטיפול המומלץ בדרך כלל זוהי הליכה ברגל עד שעה רצוף ביום.כאשר לחסימה מתלווה פצע אשר לא מתרפא הרי זוהי אינדיקציה לצינטור ובהמשך ניתוח להצלת הגפה.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg