NULL

תודה רבה על תשובתך המהירה.
אני מבקשת להוסיף נתון נוסף (שכנראה היה לי נוח לשכוח אותו במייל הקודם):
מידי כמה שעות או מידי כמה דקות, די תכוף, אני מרגישה נימול בצד ימין של הלשון ושל השפתיים. לעיתים תכופות מצטרפת לכך יד ימין ואני חשה חולשה ביד. לעיתים נדירות גם רגל ימין.
מה לדעתך קורה לי?
לאן עליי לפנות?
כל מה שכתבתי ידוע לרופאת המשפחה שלי והיא שלחה אותי לבצע את כל הבדיקות שאת תוצאותיהן כתבתי במייל הראשון.
תודה לך.
בכבוד רב, דבורה

שלום דבורה,
עליך לפנות לבדיקת נאורולוג מומחה בכלי דם מוחיים.המלצתי על דר' יונתן שטריפלר טל':5755060 03
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg