top of page

אינקסים, דופלקס.

מהו ההסבר לבדיקת דופלקס ואינדקסים מקור?

שלום,
שתי הבדיקות יחדיו משלימות זו את זו בבירור מערכת העורקים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg
bottom of page