top of page

NULL

ברצוני לדעת כמה עולה טיפול בלייזר בשני הרגליים וכמה עולה טיפול בזריקות קצף בשני הרגליים?
והאם המושלם משתתף בהוצאות של כל טיפול.
תודה מראש!
<blockquote>שלום דנה,
טיפול בלייזר תוך ורידי וטיפול בהזרקות קצף הינם שני טיפולים הנמצאים מחוץ לסל השרותים.הטיפול בלייזר עולה לפחות פי שניים והתוצאות גם בהתאם.לקביעת הטיפול המומלץ והמחיר עליך להבדק באחת ממרפאותי.לידיעתך קיים הסדר חדש של בדיקת רופא מומחה במחיר של 100 ש"ח במסגרת הביטוח המושלם.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page