NULL

ברצוני לעבור הזרקת קצף אצל איזה רופא ולמה האם אצל דוקטור דוד חן או דוקטור ארנון קורן
<blockquote>שלום עירית,
עליך לבחור בעצמך את הרופא אצלו היית רוצה לעבור את הטיפול.במקרה ותבחרי בי, אני אבחר עבורך את הטיפול המומלץ רק לאחר דופלקס ורידים שאבצעבפגישה הראשונה.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg