NULL

לכבוד דר' ארנון קורן
מה מחיר הזריקה ,כאשר נאמר לי שיש צורך בערך כשמונה זריקות?
בכבוד רב.
<blockquote>שלום רב,
המחיר לטיפול בזריקות לנימים משתנה מרופא לרופא.לא ברורה לי מה בדיוק בעיתך .במרפאתי אני מתמחר את הטיפול לפי מחיר לטיפול(מחיר ביקור) ולא לזריקה.לעיתים הטיפול נקבע גלובלית לרגל.אנא פני עם שאלתך ישירות לרופא המבצע.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg