NULL

יש אפשרות להעלים נימים בליזר

שלום טלי בן אבו,
ניתן להעלים נימים בלייזר אך אין זה אומר שטכניקה זו עדיפה על הזרקות נימים.תוכלי לפנות לדר' משה לפידות בהרצליה-רופא עור או לדר' כהן ברמת גן-כירורג פלסטיקאי.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg