NULL

מחכה לתשובה לשאלתי על הטיפול בוריד הספון לאורך השוק.
הדבר גורם לי לכאבים גם בברך. אני מקבלת הקסאקפרון בגלל פיצוצי נימים בידיים.
אנא שילחו לי תשובה מה עלי לעשות?
בברכה
רגב שרה

NULL

dr_koren.jpg