NULL

איך בדופלקס מאובחן DVT חדש או ישן מהם הסימנים לחדש ומהם לישן.
<blockquote>שלום רב,
אבחנה בין פקקת עמוקה חדשה וישנה היא לא תמיד קלה. קיימים מספר סימנים לצורך האבחנה כמו: צבע הקריש, דמיון לרקמה הסובבת אותו, האם הוא נלחץ, האם קיימים הסתידויות, האם קיימת רקנליזציה.
אולם, קיימים מצבים בהם לא ניתן לעשות אבחנה ומבססים את התשובה על הסיפור הקליני.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg