NULL

האם ניתן לטפל גם באנשים הנוטלים קומדין? האם יש אפשרות להעלים גם כתמים אחרים, כמו כתם שנגרם מחבלה ברגל שכתוצאה ממנה היתה דלקת מקומית?

שלום גאולה,
בהחלט ניתן לטפל גם בנוטלי קומדין.פגמנטציה בעור מטופלת על ידי רופאי עור.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg