NULL

שלום רב, לפני שנים התחלתי עברתי טיפול בזריקות. הדליות חזרו במקום אחר. עברתי שוב זריקות. שוב יצאו דליות וסימנים של שטפי דם. האם יש גבול אותו אסור לעבור במתן הזריקות? האם אין נזק מצטבר לדרכי זרימת הדם ברגל, כתוצאה מהזריקות?בתודה מראש

NULL

dr_koren.jpg