NULL

אני אישה בת חמישים ושש ואובחן אצלי תופעה של "היצרות בעורק התת בריחי משמאל עם חסימה של העורקהרדיאלי איך זה קרה? האם זה מסוכן? ואיך אפשר להיתמודד עם הבעיה

שלום אדרי סימה,
למרות ההצרות אין צורך בהתערבות חודרנית אלא במקרה של תלונות.הטיפול המקובל היום הינו בפתיחה באמצעות בלון וסטנט.אנו שומרים אופציה זו רק לאנשים המתלוננים ולא לאנשים שהתגלה אצלם ממצא זה במקרה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg