NULL

האם יש קשר בין ורידים בולטים בשוק שמאל ונטיה לקרישיות יתר - (פקטור 5 -הטרוזיגוט)? ואם כן כיצד להקל?
<blockquote>שלום רב,
כן, בהחלט יש קשר.
ורידים בולטים ולא מטופלים נוטים ליצור בתוכם קרישי דם, חוסר בפקטורי קרישה גם כן גורם ליצירת קרישי דם ואם קיים גם הריון באותה תקופה הרי מצב הריוני בפני עצמו הוא מצב של קרישיות יתר.
לכן כאשר יש 3 גורמים עם נטיה ליצירת קרישי דם בורידים אני ממליץ להתייעץ עם רופא כלי דם ולהחליט יחדיו על הטיפול המומלץ.
אשמח לעזור באחת ממרפאותי.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg