NULL

שלום.
מבקשת לברר האם יש קשר בין הופעת ורידים בולטים ברגליים, בזמן הריון, לבין חשש מהתפתחות קריש דם?
אין לנו היסטוריה משפחתית של קרישים, אבל רציתי לברר, כי יש לי ורידים בולטים ברגליים.
תודה רבה
צביה

NULL

dr_koren.jpg