NULL

תודה על תשובתך, קבעתי תור ל19/3 , האם אתה צריך לראות את אבי ( מגיעים מכרמיאל להרצליה), או שכל המסמכים הרפואיים וסיכומי האשפוז מספקים את האינפורמציה?
תודה
זליג אשר
<blockquote>שלום אשר,
עליך להביא עמך את אביך בכדי להחליט על הצלת הגפה.אני זקוק לתמונות האנגיוגרפיה ולא לתשובת הרופא המפענח.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg