NULL

פקקה של הספנה הארוכה בגובה השוק בלבד ללא התפשטות למערכת העמוקה
<blockquote>שלום רב,
כפי שכבר עניתי בפיסקה אחרת של האתר, בפקקת שטחית מתחת לברך ההמלצה היא לאגידה אלסטית והליכה מרובה.
לפי גיל החולה יש לשקול בירור לקרישיות יתר. במידה וקימות גם דליות מורחבות יש להתיעץ עם כירורג כלי דם.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg