NULL

רציתי לדעת מה משך הזמן בטיפול המחלה הזאת- D.V.T-RIGHT SUBCLAVIAN VEIN וכן האם הטיפול בקומדין הוא רק לחצי שנה או יותר, ולפי מה נקבע זמן הטיפול בקומדין?
תודה!
<blockquote>שלום רב,
מקובל לטפל בפקקת ורידים עמוקה בידיים או ברגלים 3-6 חודשים. הטיפול בקומדין מטרתו למנוע את סיבוכי המחלה.
במקרים ברורים של קרישיות יתר מטפלים אחרת לפי המלצת ההמטולוג. חשוב מאד להוסיף גרבים אלסטיות לרגלים.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg