NULL

שלום רב,
האם טיפול בסקלרותרפיה מתאים למצב לאחר סטריפינג ללא שאריות ספנה, עם קולטרל באי ספיקה ?
תודה
<blockquote>שלום רב,
קולטרל ורידי לאחר סטריפינג יכל להיות מטופל בשתי שיטות: הוצאת הוריד דרך חור מחט או סקלרוטרפיה.
אני ממליץ על הטכניקה הראשונה בהרדמה מקומית או כללית בשל תוצאות מצוינות ללא צלקות, ללא כאבים וללא סיכוי קלוש לפגמנטציה חומה.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg