NULL

מה הסימנים לפקקת ורידים עמוקה? האם אספירין וגרב מספיקים לאדם בגיל 75?
ֿ
<blockquote>שלום רב,
פקקת ורידים עמוקה (DVT) באה לידי ביטוי בבצקת של הרגל, כאבים, כבדות וכחלון. בשלב החריף מטפלים בהפרין ובו זמנית מתחילים טיפול בקומדין.
קומדין הינו כדור המדלל את הדם והמינון נקבע על ידי בדיקות דם חוזרות. (INR) לטיפול התרופתי מוסיפים גרב אלסטית.
לאחר 3-6 חודשים ניתן להפסיק את הדילול ולעבור לאספירין וגרב אלסטית.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg