NULL

האם בתחילת טיפול במדללי דם למניעת פקקת יש להגביר את הפעילות הגופנית או להקטינה
מה מומלץ לעשות.
<blockquote>שלום רב,
הסכנה בפקקת ורידים עמוקה היא מתזוזה של קרישי הדם ויצירת תסחיף ראתי. הטיפול הראשוני הוא מדללי דם ומנוחה.
ככל שעובר זמן מהופעת הפקקת, נוצרים קשרים בין קרישי הדם לדופן הוריד ולכן הסכנה פוחתת. בשלב זה ניתן לחזור לפעילות גופנית.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg