NULL

יש לי כבר כ- 10 ימים תחושת לחץ בצד שמאל של העורף, תחושה שבאה והולכת. כשאני שמה יד על המקום - הלחץ עובר תוך 2 שניות. כשאני מנסה ללכת בזמן הלחץ - אני מרגישה שאני קצת נופלת ברגל שמאל.
תופעה זו באה אחרי שבוע שבו היה לי נימול בצד שמאל של הפנים והגוף וסחרחורות בהליכה. הנימול עבר ואז התחיל הלחץ הזה.
מה זה יכול להיות? האם אתם מטפלים גם בתופעות כאלו במרפאה שלכם או רק ברגליים?

שלום עינת,
עליך לעבור דופלקס לעורק הקרוטיס,CT לע"ש צוארי וCT מח.ביקורת לאחר מכן.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg