NULL

אני מטופל בקומדין . בבדיקה אחרונה INR נפל מ-3.6 ל-1.6. הגדלתי רמת הקומדין. האם נכון היה לקחת במקביל שלושה ימים גם זריקות קלקסן ?

שלום כהן חיים,
אנא הפנה שאלתך לרופא המשפחה אשר חייב לעזור לך באיזון הקומדין.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg