top of page

מה זה קולטרליים?

עברתי בדיקת דופלר גפיים בעקבות כאבים ממושכים בשוק רגל ימין. הממצא ברגל ימין הוא: "ללא אי ספיקה בספנה ארוכה ובספנה קצרה. באספקט אחורי עליון של השוק הודגמו קולטרליים של הספנה קצרה עם אי ספיקה." ברגל שמאל: "ללא אי ספיקה בספנה ארוכה, מלבד אי ספיקה מקומית בירך תחתון. ללא אי ספיקה בספנה הקצרה. באספקט אחורי עליון של השוק, הודגמו קולטרליים של הספנה הקצרה עם אי ספיקה". לא מצאתי באתר שלך הסבר מה הם "קולטרליים" ומה הטיפול המומלץ במצב זה? תודה

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page