top of page

NULL

שתי שאלות ברשותך.
1.אני מושתל כיליה 10 שנים עם בצקות ברגלים מטופל בפוסיד.
כבר 3 פעמים בשנתיים האחרונות יצאה לי בשוק שמאל שלפוחית נוזל שגדלה וגדל עד לפיצוץ והזדהמות שטופלה באומנטין.
הפצע נסגר לאחר תקופה ממושכת מאד 3-4 שבועות תוך השארת כתם כהה גדול ולא "יפה".
בבדיקה אין בעיה לבבית ואיני סובל מסכרת.
2.מהי הבדיקה שמדברים עליה לבדיקת תיפקוד כלי דם ברגליים ומי עושה אותה.
תודה מראש.
<blockquote>שלום רב,
בצקות ברגליים עם הופעה של שלפוחיות הינה הפרעה בניקוז הורידי. הינך זקוק לבדיקת כירורג כלי דם המבצע דופלקס ורידים במרפאתו ולאחר מכן התאמת גרביים אלסטיות.
אשמח לעזור באחת ממרפאותי.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg
bottom of page