NULL

לד"ר קורן שלום.
בהמשך לתשובתך,
לפני שלושה חודשים עברתי דופלקס ורידים במרכז נ.א.ר.א
הופנתי ע"י הרופא ולפי זה הוא קבע שאני צריך ניתוח נוסף
תוצאות בדיקתך נמצאים אצלי,
ולגבי השתתפות מכבי בטיפולים אצלך לא קיבלתי ממך תשובה.
<blockquote>שלום איתן,
אשמח לבדוק אותך עם בדיקת הדופלקס במרפאת נ.א.ר.א. לפני טיפול בלייזר.ל גבי קופ"ח מכבי - הרי אתה צריך לבדוק זאת בביטוח המשלים שלכם לפי הפוליסה שבידך.
ההשתתפות משתנה מפוליסה לפוליסה.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg