NULL

יש ורידונים באיזור העפעפיים התחתונות, פניתי למנתחים פלסטים שטענו שאינם יכולים לטפל בורידים בשל מס' סיבות 1.הם ורידים ולא נימים,ולדעתם לא ניתן להזריק לתוכם עמנ' להעלימם.2.הם מעט רחוקים מאיזור ניתוח עפעפיים תחתונות המצריך חתך נוסף עמנ' לטפל בהם. מה ניתן לעשות? אשמח אם תייעץ לי מה לעשות. תודה מלי.
<blockquote>שלום מלי,
אוכל לעזור לך לאחר בדיקתך באחת ממרפאותי או לחילופין שילחי לי תצלום של הבעיה באמצעות הדואר האלקטרוני.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg