NULL

ראיתי את כל הסרטונים וההסברים אך לא ברור מה קןרה לרגל אחרי "הלחמת" הוורידים?מהיכן ממשיכה אספקת הדם לאותם חלקים?
<blockquote>
שלום דורון,
הוריד אותו אנו סוגרים באמצעות הלייזר הינו וריד שטחי ראשי ברגל אשר מחזיר דם ולא מספק דם לרגל.לאחר סגירת הוריד החולה הדם חוזר דרך מערכת הורידים העמוקה שהיא תקינה.במצב זה הזרימה הורידית כולה תקינה.
בברכה,דר' ארנון קורן
</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg