NULL

אבא שלי בן 52 חולה דיאליזה. מחכה להשתלת כילה וכדי להתאים להשתלת כיליה נאמר לו לעשות ניתוח בכלי הדם (פתיחת עורק סתום ברגל שמאל ), מה הסיכונים בניתוח כזה והאם הם עולים על הטועלת ( ניתוח השתלת כיליה). ראוי לציין, שאבי חולה סוכרת (ובכך ניפגעה לו הכיליה).
<blockquote>שלום רב,
אני מקווה שאני מבין את כונתך בשאלה.העורק אליו מחברים את הכיליה נמצא בבטן תחתונה והמשכו מתחבר להספקת הדם ברגל.במידה ועורק זה חסום הייתי ממליץ על ניתוח משולב בו פותחים את העורק ,לאחר מכן משתילים את הכיליה ובכך יהנה אביך מכיליה חדשה ואפשרות ללכת בקלות.בהצלחה.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg