NULL

לאחרונה, מזה מספר פעמים ולאחר עמידה ממושכת, מופיעה נפיחות מלווה בחום באיזור ברך רגל שמאל ובשוק העליון ונעלמת לאחר כ48 שעות.
אני בן 59 ובעל בריאות פיזית תקינה. במקביל הופניתי לבדיקות דם, דופלר + אולטרה סאונד.
תודה.
<blockquote>שלום רני,
תלונותיך מתאימות להפרעה בחזרה הורידית.לאחר קבלת תשובת הדופלר אולטראסאונד צור עימי קשר ונשקול את הטיפול לפי התוצאה.
בברכה,
דר' ארנון קורן</blockquote>

NULL

dr_koren.jpg