NULL

האם מקובל היום לקחת אספרין אחרי פקקת בוריד עמוק? (ברגל) האם לוקחים אספרין רק לבעיות עורקים או גם לבעיות ורידים עמוקים?אני בת 65 ולפני 11 שנים היתה לי פקקת ברגל בוריד עמוק. מאז אני לוקחת אספרין כל יום (75 מג).עכשיו אמר לי רופא להפסיק עם האספרין, כי אני לא בקבוצת סיכון, והפקקת בורידים אינה מטופלת כיום באספרין. שאלתי היא האם אכן זו הגישה המקובלת היום.

NULL

dr_koren.jpg