NULL

שלום
בתי בת כ 23 חוותה עילפון רגעי כבר כמה פעמים. ערכנו את הבדיקות המומלצות : ללב לדופק ובדיקה חצונית של עצבי הראש ועוד והתוצאות היו שליליות. אנו חסרי אונים כנגד התופעה האים ידועים מקרים כאלו? ומה ניתן לעשות
בתודה
ב. ויקטור

שלום ב. ויקטור,
עליך לפנות לעזרת נאורולוג שירכז את הבירור.קימות מספר סיבות לתופעה וחיבים לעבור ולשלול את כל הגורמים.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg