NULL

2 ילדי נבדקו בבירור לשתל קולנרי אחרי הבדיקות נמצאו שיש להם קרישי דם האם זה מסכן אותם לעבור ניתוח?לא רוצה לקחת סיכונים.לאחד מהם יש כליה 1 אני לא יודעת מה לעשות?האם כדאי לקחת סיכון ?

שלום פאני,
עליך להפנות את השאלה להמטולוג
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg