NULL

האם יש פסול בלקיחת אספרין ואופטלגין ביחד? ןאם כן מה הבדל השעות הרצוי?
תודה

שלום קציר,
לשתי התרופות מנגנונים שונים וניתן לקחתם יחדיו
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg