NULL

מה הם הגורמים לסטזיס לימפתי? יכולים לוהאם כתמים בצורת "נחשים" על היד ללא נפיחותהצביע על סטזיס?

שלום טלי נם,
נזק בדרכי הלימפה גורם להפרעה בניקוז הנוזל הלימפאטי ולכן הגפה מתנפחת.הסימנים שצינת אינם סימנים אופיניים ללימפאדמה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg