NULL

בני בן 7 , כאשר הוא מדבר מתנפח לו וריד ענק בצוואר וצורתו עגולה ונפוחה מאוד. כנראה שהוא מתאמץ לדבר ואף צרוד לפעמים. האם מצב זה נורמלי או עלול להזיק בצורה כלשהיא? האם צריך איבחון/טיפול? מה עושים?

שלום שרית,
מדובר בוריד הג'גולרי בצואר אשר לפעמים מגיע לממדים גדולים.דבר זה איננו מהווה בעיה, קל לאבחן אותו בבדיקת דופלקס צוארי.בדר"כ נעלם עם ההתבגרות כאשר מסת השרירים הצוארית מתרחבת.אני ממליץ לבצע את הבדיקה שאיננה מורכבת ואיננה מסוכנת.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg