NULL

לבעלי חוזרות תחושות של מלאות כנראה דם ולחץ בזרועות ובידיים, כאשר זה קורה לו הוא מתחיל להתנועע כדי שהעניין יסתיים. האם התופעה ידועה? מה מקורה? ומה ניתן לעשות?

שלום נורית,
התופעה לא מוכרת לי.מדידת לחץ דם פשוטה מאד .ניתן לבצע זאת ולשלול קשר ללחץ דם.ממליץ בדיקת נאורולוג.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg