NULL

אני בת 33 בהריון בשבוע 23 תאומים
בIVF הבדיקות של קרישת דם יצאו תקינים אבל הרופא שלי החליט מכיוון שהעוברים קטנים בהרבה לגיל ויש מיעוט מי שפירקיבלתי כדור CARTIA כל יום אחד האם אני צריכה לדאוג שכדור זה יעשה לי נזק עכשיו וגם אחרי הריון
ככי שמעתי כל מיני סיפורים תודה

שלום אורית לוי,
מיליוני אנשים ברחבי העולם נוטלים קרטיה ללא כל בעיה .במידה ורופאר הנשים המליץ על הכדור אינני רואה כל בעיה.
בברכה,
דר' ארנון קורן

dr_koren.jpg